Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

Nyutgivna böcker

Klicka här för mer information >>>

   Klicka här för mer    information >>>

Klicka här för mer       information >>>     

Företag och organisationer med utbildning och kurser inom lagerstyrning

Varje månad får den här hemsidan besök av ett stort antal personer. Förmodar att många av er har synpunkter på det innehåll som publiceras. Är det något du saknar, vill ha förklarat ytterligare, har frågor om eller tycker är felaktigt, skicka ett mail till info@lagerstyrningsakademin.se

Alla mail kommer att besvaras.

..........................................................................................................................

Lagerstyrningsakademin.se upphör i oktober 2018.

 

Handbok i materialstyrning, Excel-tillämpningarna och Logistikens termer och begrepp är successivt från och med nu tillgängliga dels på

 

logistikföreningen Plans hemsida, www.plan.se och dels på

 

utbildningsföretaget Nordic supply chain advice hemsida, www.nsca.se.

 

..........................................................................................................................

Logistikens termer och begrepp

En ny och uppdaterad version av boken Logistikens termer och begrepp är nu klar. Den innehåller också sökfunktioner från begynnelsebokstaven i den term du söker. Boken kan laddas ner här >>>.

..........................................................................................................................

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

En enkätstudie om trender och best-practice vid lagerstyrning omfattande närmre 300 svenska företag har genomförts på Chalmers Tekniska Högskola under 2013. Rapporten med en sammanfattning av resultaten från studien kan laddas ner gratis här.  >>> Rapporten redovisar också hur högpresterande företag gör jämfört med lågpresterande.

......................................................................................................................

Handbok i materialstyrning - Ny uppdaterad version

Den handbok i materialstyrning som kan laddas ner på den här hemsidan färdigställdes första gången 2009. En tredje kompletterad version är klar nu i januari 2017. Den innehåller 217 olika avsnitt på sammanlagt över 1000 sidor.

 

Hör gärna av dig om det är något du saknar, tycker är tveksamt korrekt eller behöver kompletteras.

......................................................................................................................

Lagerstyrningsartiklar

Excel-tillämpningar

Forskningsrapporter

Handbok i materialstyrning

 Logistikböcker