Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerstyrningsartiklar

 

 

Det finns många synsätt inom lagerstyrningsområdet och många uppfattningar om de metoder som används för att effektivisera materialflöden.

 

Du kan här fritt ladda ner

ett antal artiklar som behandlar sådan synsätt och uppfattningar och som varit publicerade i olika tidskrifter under 2000-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Brister i grundläggande lagerstyrningsteorier och sättet att uppfatta och använda

dem i industrin Ladda ner >>

 

 • Är det någon mening med att ha lager och i så fall på vilket sätt är lager värde-

skapande Ladda ner >>

 

 • Några synpunkter på att reducera kapitalbindning Ladda ner >>

 

 • Kan man bara bli bättre genom att samtidigt bli sämre? Ladda ner >>

 

 

 • Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

 

 

 

 

 

 • Planera eller parera för att bli konkurrenskraftig? Ladda ner >>

 

 

 

 

 • Vad betyder leveranstider i förhållande till leveranstidsvariationer för

säkerhetslagret? Ladda ner >>

 

 

 

 • Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning? Ladda ner >>

 

 • Hur skall man komma tillrätta med efterfrågevariationer? Ladda ner >>

 

 

 • Vilket är viktigast; korta eller säkra leveranstider? Ladda ner >>

 

 • Användning av APS-system för materialbehovsplanering Ladda ner >>

 

 • Vad menas egentligen med lageromsättningshastighet? Ladda ner >>

 

 

 • Måste man använda inköpare för anskaffning? Ladda ner >>

 

 

 • Vad hindrar oss att använda informationsteknologi på effektivare sätt?
 • Varför får vi inte ut mer av våra IT-investeringar i logistiklösningar?
 • Välj lämplig servicenivådefinition och beräkna säkerhetslager från denna
 • Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivå Ladda ner >>

 

 

 

 • Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter Ladda ner >>

 

 • Kapitalbindningseffekter av uppskattade säkerhetslager Ladda ner >>

 

 

 • Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag Ladda ner >>

 

 • Best practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag Ladda ner >>

 • Räcker det att bara driva leanprojekt för att få ett effektivare företag?

 

 • Volymvärdestyrning av resursinsatser för att åstadkomma effektivare materialflöden.