Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerstyrningsartiklar

 

 

Det finns många synsätt inom lagerstyrningsom-rådet och många uppfatt-ningar om de metoder

som används för att effek-tivisera materialflöden.

 

Du kan här fritt ladda ner

ett antal artiklar som behandlar sådan synsätt och uppfattningar och som varit publicerade i olika tidskrifter under 2000-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Brister i grundläggande lagerstyrningsteorier och sättet att uppfatta och använda

dem i industrin Ladda ner >>

 

 • Är det någon mening med att ha lager och i så fall på vilket sätt är lager värde-

skapande Ladda ner >>

 

 • Några synpunkter på att reducera kapitalbindning Ladda ner >>

 

 • Kan man bara bli bättre genom att samtidigt bli sämre? Ladda ner >>

 

 

 • Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

 

 

 

 

 

 • Planera eller parera för att bli konkurrenskraftig? Ladda ner >>

 

 

 

 

 • Vad betyder leveranstider i förhållande till leveranstidsvariationer för

säkerhetslagret? Ladda ner >>

 

 

 

 • Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning? Ladda ner >>

 

 • Hur skall man komma tillrätta med efterfrågevariationer? Ladda ner >>

 

 

 • Vilket är viktigast; korta eller säkra leveranstider? Ladda ner >>

 

 • Användning av APS-system för materialbehovsplanering Ladda ner >>

 

 • Vad menas egentligen med lageromsättningshastighet? Ladda ner >>

 

 

 • Måste man använda inköpare för anskaffning? Ladda ner >>

 

 

 • Vad hindrar oss att använda informationsteknologi på effektivare sätt?
 • Varför får vi inte ut mer av våra IT-investeringar i logistiklösningar?
 • Välj lämplig servicenivådefinition och beräkna säkerhetslager från denna
 • Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivå Ladda ner >>

 

 

 

 • Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter Ladda ner >>

 

 • Kapitalbindningseffekter av uppskattade säkerhetslager Ladda ner >>

 

 

 • Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag Ladda ner >>

 

 • Best practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag Ladda ner >>

 • Räcker det att bara driva leanprojekt för att få ett effektivare företag?

 

 • Volymvärdestyrning av resursinsatser för att åstadkomma effektivare materialflöden.