Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel-tillämpningar

 

Prova på

 

Analysera

 

Besluta

 

 

I Excel-tillämpningarna är antalet artiklar begränsat och använda beräknings-modeller dolda och kan

inte anpassas. Vill du göra förändringar till ett god-tyckligt antal artiklar och/eller få tillgång till beräkningsmodellerna och göra anpassningar måste du beställa dem via ett e-mail till info@lager-styrningsakademin.se.

 

Varje sådan Excel-tillämpning kostar 100:-

plus moms och levereras som ett attachment med

ett svara-mail. Ange i

mailet vilken tillämpning

du önskar samt faktura- adress och referens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Excel kan man på ett enkelt sätt illustrera och prova olika lagerstyrnings-

metoder, exempelvis att beräkna ekonomisk orderkvantitet eller säkerhetslager

från en önskad servicenivå. Här kan du gratis ladda ner ett antal sådana Excel-tillämpningar för att göra detta på ett stickprov av dina artiklar.

 

  • Prova på att beräkna ekonomisk orderkvantitet Ladda ner >>

 

  • Prova på att beräkna säkerhetslager från önskad servicenivå - Cykelservice
  • Prova på att beräkna säkerhetslager från önskad servicenivå - Fyllnadsgradsservice
  • Prova på att differentiera servicenivåer med volymvärde - Fyllnadsgradsservice
  • Prova på att prognostisera med glidande medelvärde Ladda ner >>

 

  • Prova på att prognostisera med exponentiell utjämning Ladda ner >>

 

 

  • Prova på att beräkna säkerhetslager från Poissonfördelning och cykelservice

Ladda ner >>