Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel-tillämpningar

 

Prova på

 

Analysera

 

Besluta

 

 

I Excel-tillämpningarna är antalet artiklar begränsat och använda beräknings-modeller dolda och kan

inte anpassas. Vill du göra förändringar till ett god-tyckligt antal artiklar och/eller få tillgång till beräkningsmodellerna och göra anpassningar måste du beställa dem via ett e-mail till info@lager-styrningsakademin.se.

 

Varje sådan Excel-tillämpning kostar 100:-

plus moms och levereras som ett attachment med

ett svara-mail. Ange i

mailet vilken tillämpning

du önskar samt faktura-adress och referens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel är ett utmärkt hjälpmedel för att analysera materialflöden och förhållanden i

ett lager. Det kan exempelvis gälla att analysera vilken servicenivå som använt

säkerhetslager motsvarar eller vilka ordersärkostnader som använda orderkvanti-

teter motsvarar. Här kan du gratis ladda ner ett antal sådana Excel-tillämpningar

för att göra analyser på ett stickprov av dina artiklar.

 

 • Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Cykelservice (Serv1) Ladda ner >>
 • Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Fyllnadsgradsservice (Serv2) Ladda ner >>

 

 • Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Antal dagars täcktid Ladda ner >>

 

 • Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Andel efterfrågan under ledtid Ladda ner >>

 • Analysera vilka ordersärkostnader använda orderkvantiteter motsvarar Ladda ner >>

 

 • Analysera vilken servicenivå använt säkerhetslager motsvarar - Cykelservice
 • Analysera vilken servicenivå använt säkerhetslager motsvarar - Fyllnadsgradsservice
 • Analysera hur kapitalbindning och lagerstyrningskostnader förändras av att använda ekonomisk orderkvantitet Ladda ner >>

 

 • Analysera hur kapitalbindning i säkerhetslager påverkas av fyllnadsgradsservicen
 • Analysera hur kapitalbindningen i säkerhetslager påverkas av cykelservicenivå
 • Analysera vilken bristkostnad en viss cykelservice motsvarar Ladda ner >>

 

 • Analysera vilken bristkostnad en viss fyllnadsgradsservice motsvarar Ladda ner >>

 

 • Analysera hur orderkvantiteter påverkar behovet av säkerhetslager Ladda ner >>

 

 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

 

 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Cykelservice
 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Antal dagars täcktid Ladda ner >>

 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Andel efterfrågan under ledtid Ladda ner >>