Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel-tillämpningar

 

Prova på

 

Analysera

 

Besluta

 

 

I Excel-tillämpningarna är antalet artiklar begränsat och använda beräknings-modeller dolda och kan

inte anpassas. Vill du göra förändringar till ett god-tyckligt antal artiklar och/eller få tillgång till beräkningsmodellerna och göra anpassningar måste du beställa dem via ett e-mail till info@lager-styrningsakademin.se.

 

Varje sådan Excel-tillämpning kostar 100:-

plus moms och levereras som ett attachment med

ett svara-mail. Ange i

mailet vilken tillämpning

du önskar samt faktura-adress och referens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärssystem innehåller en rad funktioner som stöder beslutfattade och som därmed

skapar bra förutsättningar för en effektiv lagerstyrning. Det finns emellertid också en

del problemområden för vilka beslutsstöd saknas helt eller delvis. Excel kan med

fördel användas som komplement i sådana fall. Här kan du gratis ladda ner ett antal

olika Excel-tillämpningar som kan täcka ditt behov av ytterligare beslutsstöd.

 

 • Bestämma ekonomiska orderkvantiteter utan att känna till ordersärkostnader
 • Bestämma lämpligt antal dagar för att dimensionera säkerhetslager Ladda ner >>

 

 • Bestämma lämplig andel ledtidefterfrågan för att dimensionera säkerhetslager
 • Bestämma lämplig bristkostnad för att dimensionera säkerhetslager Ladda ner >>

 

 • Bestämma lämplig cykelservice (Serv1) för att dimensionera säkerhetslager
 • Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid tillfälliga rabatterbjudanden Ladda ner >>

 

 • Bestämma ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser
 • Bestämma orderkvantiteter vid engångsanskaffning Ladda ner >>

 

 • Bestämma orderkvantiteter vid sistagångsanskaffning Ladda ner >>

 

 • Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsningar i antal order per år Ladda ner >>

 

 • Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsning av acceptabel kapitalbindning
 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal

order per år Ladda ner >>

 

 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsad kapitalbindning Ladda ner >>

 

 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Ladda ner >>

 

 • Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning Ladda ner >>

 

 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal

order per år - Direktberäkning baserad på samband mellan antal order och volym-

värde Ladda ner >>