Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hänsyn till överdrag som förutsättning för effektiv lagerstyrning Ladda ner >>

 

  • Hur väl fungerar vanligt använda teoretiska lagerstyrningsmodeller under verkliga förhållanden Ladda ner >>

 

  • En jämförelse av pullmetoder och beställningspunktssystem med avseende på lagerstyrningskostnader Ladda ner >>

 

  • En jämförelse mellan kanban och beställningspunktssystem Ladda ner >>

 

  • Materialstyrningsmodeller med hänsyn tagen till överdrag och olika efterfrågefördelningar Ladda ner >>

 

  • Bestämning av beställningspunkter med hjälp av simulering Ladda ner >>

 

 

 

  • Hantering av reservationer i beställningspunktssystem Ladda ner >>

 

  • Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid
  • En jämförelse mellan olika beställningspunktssystem Ladda ner >>

 

  • Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo