Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Samband mellan mått på leveransförmåga, dimensionering av säkerhetslager

och kapitalbindning Ladda ner >>

 

 • Utvärdering av fem metoder för dimensionering av säkerhetslager med avseende

på kapitalbindning Ladda ner >>

 

 • Val av värde på dimensioneringsvariabler för bestämning av säkerhetslager för orderradsservice Ladda ner >>

 

 • Fördelning av säkerhetslager i två-nivåers distributionssystem Ladda ner >>

 

 • Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå

och säkerhetslager Ladda ner >>

 

 • Användning av cykelservice för säkerhetslagerberäkning Ladda ner >>

 

 • Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager Ladda ner >>

 

 • Standardavvikelser för säkerhetslagerberäkning Ladda ner >>

 

 • Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek Ladda ner >>

 

 • Ledtidens och ledtidsvariationernas betydelse för säkerhetslagrets storlek
 • Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning av säkerhetslager
 • Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Ladda ner >>

 

 • Konsekvenser av leveranstider och variationer i leveranstider för säkerhetslager
 • Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars

behov och fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager Ladda ner >>

 

 • Säkerhetslager som antal dagars medelefterfrågan eller baserat på fyllnadsgrads-service Ladda ner >>

 

 • Differentiering av fyllnadsgrader för bestämning av säkerhetslager Ladda ner >>

 

 • Differentiering av antal dagar vid bestämning av säkerhetslager Ladda ner >>
 • Användning av bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager Ladda ner >>
 • Strategier som påverkar efterfrågevariationer och kapitalbindning i säkerhetslager