Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Mäta leveransförmåga med hjälp av lagertillgänglighet beräknad från historiska lagersaldon Ladda ner >>

 

  • Samband mellan mått på leveransförmåga, dimensionering av säkerhetslager och kapitalbindning Ladda ner >>

 

  • Reducera kapitalbindning genom att differentiera servicenivåer Ladda ner >>

 

  • Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Ladda ner >>

 

  • Användning av cykelservice för säkerhetslagerberäkning Ladda ner >>

 

  • Avvikelser och variationer i erhållna servicenivåer Ladda ner >>

 

  • Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice
  • Optimal differentiering av servicenivåer för att effektivisera lagerstyrning
  • Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå
  • Differentiering av servicenivåer för bestämning av säkerhetslager Ladda ner >>