Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning av säkerhetslager
  • Val av efterfrågefördelning för bestämning av beställningspunkter för

lågomsatta artiklar Ladda ner >>

 

  • Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager Ladda ner >>

 

  • Materialstyrningsmodeller med hänsyn tagen till överdrag och olika efterfrågefördelningar Ladda ner >>