Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande

leveranstider Ladda ner >>

 

  • Beräkning av standardavvikelser vid inslag av cyklisk efterfrågan

 

  • Standardavvikelser för säkerhetslagerberäkning Ladda ner >>

 

  • Utvärdering och jämförelser av två formler för beräkning av standard-

avvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider

Ladda ner >>

 

  • Alternativa sätt att beräkna standardavvikelser under ledtid Ladda ner >>

 

  • Extremvärdens påverkan på beräkning av standardavvikelser Ladda ner >>