Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå

och säkerhetslager Ladda ner >>

 

  • Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från

leverantör Ladda ner >>

 

  • Konsekvenser av leveranstider och variationer i leveranstider för säkerhetslager

 

  • Ledtidens och ledtidsvariationernas betydelse för säkerhetslagrets storlek
  • Differentierad styrning av utleveranser från lager Ladda ner >>

 

  • Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande

leveranstider Ladda ner >>

 

  • Strategier för att minska osäkerhet och variationer i leveranstider och dess

påverkan på kapitalbindning Ladda ner >>