Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

A01 Effektivitetsdimensioner – En översikt Ladda ner >>

 

A03 En modell för mätning av lagerstyrningseffektivitet Ladda ner >>

 

A04 Mätprocessen Ladda ner >>

 

A05 Prestationsmätning i svensk industri Ladda ner >>

 

A13 Omsättningshastighet i lager Ladda ner >>

 

A14 Teoretisk omsättningshastighet i lager Ladda ner >>

 

A18 Liggtid i lager Ladda ner >>

 

A19 Benchmarking av kapitalbindning i lager Ladda ner >>

 

A20 Cash-to-cash cykeltid Ladda ner >>

 

A21 Volymservice Ladda ner >>

 

A22 Orderradsservice Ladda ner >>

 

A23 Volymvärdeservice Ladda ner >>

 

A25 Lagertillgänglighet Ladda ner >>

 

A26 Orderservice Ladda ner >>

 

A28 Kundservice vid leverans från lager Ladda ner >>

 

A31 Leveranstidsdimensioner Ladda ner >>

 

A33 Leveranstid Ladda ner >>

A34 Leveransprecision Ladda ner >>

 

A35 Leveranstid mot önskemål Ladda ner >>

 

A36 Leveransprecisionsindex Ladda ner >>

 

A38 Leveransförseningar Ladda ner >>

 

A39 Leveranstidsvariation Ladda ner >>

 

A43 Leveranstidsflexibilitet Ladda ner >>

 

A44 Leveranstidsanpassning Ladda >>

 

A45 Leveranssäkerhet Ladda ner >>

 

A49 Perfekta order Ladda ner >>

 

A61 Saldokvalitet Ladda ner >>

 

A63 Prognoskvalitet Ladda ner >>

 

A65 Ledtidskvalitet Ladda ner >>

 

A71 Erhållen cykelservice Ladda ner >>

 

A72 Erhållen fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

 

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>