Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbok i materialstyrning

 

I den här handboken presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångs-sätt för att åstadkomma effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier

som finns publicerade i fackböcker och forsknings-rapporter från hela värden och som i olika samman-hang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av

best practice vad gäller

sätt att styra materialflö-

den i försörjningskedjor.

Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersär-kostnader, beräknar säker-hetslager eller prognos-tiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner

i form av en PDF-fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01 Välja materialstyrningsmetod - En översikt Ladda ner >>

 

C03 Egenskaper hos materialstyrningsmetoder Ladda ner >>

 

C06 Klassificering och beteckningssätt Ladda ner >>

 

C08 Materialstyrningsmetoder i svensk industri Ladda ner >>

 

C11 Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Ladda ner >>

 

C12 Beställningspunktssystem med saldoberoende orderkvantiteter Ladda ner >>

 

C13 Beställningspunktssystem med dubbla beställningspunkter Ladda ner >>

 

C14 Beställningspunktssystem för sambeställning Ladda ner >>

 

C16 Beställningspunkter vid säsongvariationer Ladda ner >>

 

C17 Reservationshantering i beställningspunktssystem Ladda ner >>

 

C21 Periodbeställningssystem Ladda ner >>

 

C22 Förbrukningsersättande materialstyrningssystem Ladda ner >>

 

C23 Transaktionsbeställningssystem Ladda ner >>

 

C31 Täcktidsplanering Ladda ner >>

 

C32 Täcktidsplanering vid säsongvariationer Ladda ner >>

 

C33 Reservationshantering vid täcktidsplanering Ladda ner >>

 

C34 Täcktidsplanering för sambeställning Ladda ner >>

 

C41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Ladda ner >>

 

C42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Ladda ner >>

 

C43 Materialbehovsplanering vid säsongvariationer Ladda ner >>

 

C44 Reservationshantering vid materialbehovsplanering Ladda ner >>

 

C46 Materialbehovsplanering för sambeställning Ladda ner >>

 

C51 Två-binge system Ladda ner >>

 

C54 Två-låde system Ladda ner >>

 

C55 Enkel-kanbansystem Ladda ner >>

 

C56 Dubbel-kanbansystem Ladda ner >>

 

C57 Kanbansystem vid stora orderkvantiteter Ladda ner >>

 

C61 Kortlösa kanbansystem Ladda ner >>

 

C62 CONWIP-system Ladda ner >>

 

C71 Orderbunden materialstyrning Ladda ner >>

 

C76 Cyklisk produktion med fast ordningsföljd Ladda ner >>

 

C77 Cyklisk produktion med givna tillverkningstidpunkter Ladda ner >>

 

C81 Distributionsbehovsplanering Ladda ner >>

 

C82 Beställningspunktssystem med kundinformation Ladda ner >>

 

C91 Materialstyrning med bristlistor Ladda ner >>

 

C92 Överdrag i materialstyrningssystem Ladda ner >>

 

C96 Materialstyrning vid sambeställning Ladda ner >>

 

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>