Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbok i materialstyrning

 

I den här handboken presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångs-sätt för att åstadkomma effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier

som finns publicerade i fackböcker och forsknings-rapporter från hela värden och som i olika samman-hang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av

best practice vad gäller

sätt att styra materialflö-

den i försörjningskedjor.

Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersär-kostnader, beräknar säker-hetslager eller prognos-tiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner

i form av en PDF-fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E01 Välja buffertmekanism för att hantera osäkerheter - En översikt Ladda ner >>

 

E03 Egenskaper hos metoder för bestämning av säkerhetslager Ladda ner >>

E05 Bestämning av säkerhetslager i svensk industri Ladda ner >>

 

E06 Välja efterfrågefördelning Ladda ner >>

 

E09 Metoder för bestämning av säkerhetslager - En översikt Ladda ner >>

 

E11 Uppskattat säkerhetslager Ladda ner >>

 

E12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid Ladda ner >>

 

E13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan Ladda ner >>

 

E21 Säkerhetslager beräknat från fast bristkostnad per bristtillfälle Ladda ner >>

 

E22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck Ladda ner >>

 

E26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice Ladda ner >>

 

E27 Säkerhetslager beräknat från fyllnadsgrad Ladda ner >>

 

E28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Ladda ner >>

 

E30 Säkerhetslager uttryckt som säkerhetstäcktid Ladda ner >>

 

E31 Uppskattad säkerhetstid Ladda ner >>

 

E32 Säkerhetstid som procent av ledtid Ladda ner >>

 

E33 Säkerhetstid baserat på servicenivå för leveranstidpunkter Ladda ner >>

 

E35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner

Ladda ner >>

 

E36 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av variantfördelningar

Ladda ner >>

 

E41 Säkerhetslager i periodbeställningssystem Ladda ner >>

 

E42 Säkerhetslager i förbrukningsersättande system Ladda ner >>

 

E43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering Ladda ner >>

 

E44 Säkerhetslager i kanbansystem med två kort Ladda ner >>

 

E45 Säkerhetslager i kanbansystem Ladda ner >>

 

E51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Ladda ner >>

E52 Differentiera säkerhetslager med antal dagars täcktid Ladda ner >>

 

E53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice Ladda ner >>

 

E54 Differentiera säkerhetslager med fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

 

E62 Säkerhetslager vid säsongvariationer Ladda ner >>

 

E81 Kapitalbindningseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan

Ladda ner >>

E82 Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Ladda ner >>

 

E83 Kapitalbindningseffekter av att differentiera cykelservice Ladda ner >>

E84 Kapitalbindningseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

 

E85 Kostnadseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan Ladda ner >>

 

E86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Ladda ner >>

E87 Kostnadseffekter av att differentiera cykelservice Ladda ner >>

E88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

 

E91 Säkerhetslager med Poissonfördelning Ladda ner >>

 

E92 Säkerhetslager med Gammafördelning Ladda ner >>

 

E93 Säkerhetslager med Lognormal fördelning Ladda ner >>

 

E95 Säkerhetslager vid verklig fördelning Ladda ner >>

 

E100 Normalfördelning Ladda ner >>

 

E101 Poissonfördelning Ladda ner >>

 

E102 Gammafördelning Ladda ner >>

 

E103 Lognormalfördelning Ladda ner >>

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>

 

Bilaga 2 Normalfördelningstabell Ladda ner >>

Bilaga 3 Servicefunktionen Ladda ner >>

 

Bilaga 4 Poissonfördelningstabell Ladda ner >>