Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

       Artiklar   :   Excel-tillämpningar   :   Forskningsrapporter   :   Handbok i materialstyrning   :   Logistikböcker  : Hem              e-mail kontakt  info@lagerstyrningsakademin.se

A   Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

A01 Effektivitetsdimensioner – En översikt  >>

A03 En modell för mätning av lagerstyrningseffektivitet  >>

A04 Mätprocessen >>

A05 Prestationsmätning i svensk industri  >>

A13 Omsättningshastighet  >>

A14 Teoretisk omsättningshastighet  >>

A18 Liggtid  >>

A19 Benchmarking av kapitalbindning i lager  >>

A20 Cash-to-cash cykeltid >>

A21 Volymservice  >>

A22 Orderradsservice  >>

A23 Volymvärdeservice  >>

A25 Lagertillgänglighet  >>

A26 Orderservice  >>

A28 Kundservice vid leverans från lager  >>

A31 Leveranstidsdimensioner  >>

A33 Leveranstid  >>

A34 Leveransprecision  >>

A35 Leveranstid mot önskemål  >>

A36 Leveransprecisionsindex >>

A38 Leveransförseningar  >>

A39 Leveranstidsvariation  >>

A43 Leveranstidsflexibilitet  >>

A44 Leveranstidsanpassning  >>

A45 Leveranssäkerhet >>

A49 Perfekta order  >>

A61 Saldokvalitet >>

A63 Prognoskvalitet >>

A65 Ledtidskvalitet >>

A71 Erhållen cykelservice  >>

A72 Erhållen fyllnadsgradsservice  >>