Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning

 

 

 

 

 

       Artiklar   :   Excel-tillämpningar   :   Forskningsrapporter   :   Handbok i materialstyrning   :   Logistikböcker  : Hem              e-mail kontakt  info@lagerstyrningsakademin.se

B Parametrar och variabler 

B11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar  >>

B12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar  >>

B13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader  >>

B14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager  >>

B15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion  >>

B21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager  >>

B22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager  >>

B24 Välja acceptabelt antal bristtillfällen för dimensionering av

säkerhetslager  >>

B28 Välja servicenivå på leveranstidpunkter  >>

B31 Beräkna bristkostnader från orderradsservice  >>

B32 Beräkna cykelservice från orderradsservice  >>

B33 Beräkna antal dagars medelefterfrågan från orderradsservice  >>

B34 Beräkna andel ledtidsefterfrågan från orderradsservice >>

B40 Beräkna startvärden på standardavvikelser  >>

B41 Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer och prognosfel  >>

B42 Beräkna standardavvikelser för ledtider  >>

B43 Ledtidsanpassa standardavvikelser för efterfrågevariationer  >>

B44 Beräkna standardavvikelser vid ledtidsvariation  >>

B46 Beräkna standardavvikelser vid säsongvariationer  >>

B51 Uppskatta ledtider för anskaffning >>

B52 Uppskatta ledtider för tillverkning  >>

B53 Uppskatta kötider vid tllverkning >>

B61 Samband mellan ordersärkostnader och antal order >>

B63 Samband mellan bristkostnader och cykelservice >>

B64 Samband mellan bristkostnader och fyllnadsgradsservice >>

B65 Samband mellan bristkostnader och antal bristtillfällen >>

B71 Bestämma volymvärdeklasser >>

B72 Bestämma rörlighetsklasser >>

B73 Bestämma XYZ klasser >>

B23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av

säkerhetslager  >>