Hem

 

 

  

 

 

Forskningsrapporter

 

Här hittar du ett antal rapporter som redovisar resultat från genomförda lagerstyrningsprojekt. I samtliga fall behandlar de i praktiken förekommande problemställningar. Alla rapporter kan
laddas ner gratis.

 

Allmänt om lagerstyrning Gå vidare >>

 

Lagerstyrningssystem Gå vidare >>

 

Orderkvantiteter Gå vidare >>

 

Säkerhetslager Gå vidare >>

 

Servicenivå och leveransförmåga Gå vidare >>

 

Efterfrågefördelningar Gå vidare >>

 

Prognostisering Gå vidare >>

 

Beräkning av standardavvikelser Gå vidare >>

 

Leveranstider och leveranstidshållning Gå vidare >>

 

Styrning av reservdelar Gå vidare >>

 

Materialstyrning i försörjningskedjor Gå vidare >>

 

 

  

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning