F   Prognostisering

 

    • F21 Prognostisering med glidande medelvärde  >>

 • F23 Prognostisering med exponentiell utjämning  >>

 • F31 Focus forecasting  >>

 • F32 Prognostisering med regressionsanalys  >>

 • F35 Prognostisering med hjälp av bruttobehovsberäkning  >>

 • F43 Prognostisera beställningspunkter med hjälp av bootstrapping  >>

 • F48 Prognostisering av standardavvikelser  >>

 • F51 Prognostisering av efterfrågan vid trender  >>

 • F53 Prognostisering vid säsongvariationer  >>

 • F58 Prognosrullning  >>

 • F59 Prognoskonsumtion  >>

 • F61 Välja antal perioder vid användning av glidande medelvärde  >>

 • F62 Välja utjämningskonstant för exponentiell utjämning  >>

 • F65 Beräkna säsongindex  >>

 • F66 Användning av fördelningskurvor  >>

 • F71 Absoluta mått på prognosfel  >>

 • F72 Relativa mått på prognosfel  >>

 • F73 Mätning av prognosfel  >>

 • F76 Efterfrågekontroll  >>

 • F77 Prognoskontroll  >>

 • F78 Kontrollgränsparametrar  >>

 • F80 Benchmarking av prognosfel  >>

 • F01 Välja prognosmetod - En översikt  >>

 

 

          

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning