A   Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

 

A01 Effektivitetsdimensioner – En översikt  >>

 

A03 En modell för mätning av lagerstyrningseffektivitet  >>

 

A05 Prestationsmätning i svensk industri  >>

 

A11 Mätning av saldokvalitet >>

 

A13 Omsättningshastighet i lager  >>

 

A14 Teoretisk omsättningshastighet i lager  >>

A18 Liggtid i lager  >>

 

A19 Benchmarking av kapitalbindning i lager  >>

 

A21 Volymservice  >>

 

A22 Orderradsservice  >>

 

A23 Volymvärdeservice  >>

 

A25 Lagertillgänglighet  >>

 

A26 Orderservice  >>

 

A28 Kundservice från lager  >>

 

A31 Leveranstidsdimensioner  >>

  

A33 Leveranstid  >>

 

A34 Leveransprecision  >>

 

A35 Leveranstid mot önskemål  >>

 

A36 Index för leveransprecision >>

 

A38 Mått för leveransförseningar  >>

 

A39 Leveranstidsvariation  >>

 

A43 Leveranstidsflexibilitet  >>

 

A44 Leveranstidsanpassning  >>

 

A49 Perfekta order  >>

 

A71 Mätning av cykelservice  >>

 

A72 Mätning av fyllnadsgradsservice  >>

 

 

 

 

 

          

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning