B Parametrar och variabler 

   

   • B11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar  >>

   • B12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar  >>

   • B13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader  >>

   • B14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager  >>

   • B15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion  >>

   • B21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager  >>

   • B22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager  >>

   • B23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager  >>

   • B24 Välja acceptabelt antal bristtillfällen för dimensionering av säkerhetslager  >>

   • B25 Välja leveransberedskap för dimensionering av säkerhetslager  >>

   • B28 Välja servicenivå på leveranstidpunkter  >> 

   • B29 Val av parametervärden för dimensionering av säkerhetslager  >>

   • B31 Uppskatta ledtider för anskaffning  >>

   • B32 Uppskatta ledtider för tillverkning  >>

   • B33 Uppskatta kötider vid tillverkning  >>

   • B40 Beräkna standardavvikelser utan efterfrågehistorik >>

   • B41 Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer och prognosfel  >>

   • B42 Beräkna standardavvikelser för ledtider  >>

   • B43 Ledtidsanpassa standardavvikelser för efterfrågevariationer  >>

   • B44 Beräkna standardavvikelser vid ledtidsvariation  >>

   • B46 Beräkna standardavvikelser vid säsongvariationer  >>

   • B51 Bestämma volymvärdeklasser >>

   • B52 Bestämma rörlighetsklasser  >>

   • B53 Bestämma variationsklasser (XYZ-klasser)  >>     

    

    

    

    

            

    

    

   Lagerstyrningsakademin

   Hemsida för intresserade av lagerstyrning