D   Bestämning av orderkvantiteter

 

 

 • D01 Metoder för bestämning av orderkvantiteter - En översikt  >>

 • D02 Användningssätt för olika partiformningsmetoder  >>

 • D03 Egenskaper hos metoder för bestämning av orderkvantiteter >>

 • D04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter  >> 

 • D05 Bestämning av orderkvantiteter i svensk industri  >>

 • D06 Beslutsmodell för anskaffning mot order  >>

 • D11 Uppskattad orderkvantitet  >>

 • D12 Ekonomisk orderkvantitet  >>

 • D13 Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader  >>

 • D14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan  >>

 • D21 Ekonomisk orderkvantitet vid tillfälliga rabatterbjudanden  >>

 • D22 Ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser  >>

 • D23 Ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning  >>

 • D27 Ekonomisk orderkvantitet vid successiva inleveranser  >>

 • D30 Uppskattat antal order  >>

 • D31 Orderkvantitet med hjälp av uppskattat antal dagars täcktid  >>

 • D32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomisk beräknad täcktid  >>

 • D33 Orderkvantiteter genom differentiering baserad på uppskattningar  >>

 • D34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider  >>

 • D35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per order  >>

 • D36 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta enhetskostnadsmetoden  >>

 • D37 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta totalkostnadsmetoden  >>

 • D38 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta periodkostnadsmetoden  >>

 • D39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering  >>

 • D41 Beställningsintervall i periodbeställningssystem >>

 • D43 Orderkvantiteter för tvåbinge- och tvålådesystem  >>

 • D45 Orderkvantiteter i kanbansystem  >>

 • D47 Orderkvantiteter vid engångsanskaffning >>

 • D48 Orderkvantiteter vid sistagångsanskaffning  >>

 • D49 Orderkvantiteter vid säsongvariationer  >>

 • D50 Orderkvantiteter i periodbeställningssystem vid säsongvariationer  >>

 • D51 Orderkvantiteter vid gruppbeställning för att uppnå rabatt  >>

 • D52 Orderkvantiteter vid gruppbeställning  >>

 • D53 Orderkvantiteter vid gruppbeställning med hänsyn till lagersaldon  >>

 • D54 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med samma frekvens  >>

 • D55 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med olika frekvens  >>

 • D61 Ekonomiska orderkvantiteter med policybestämd lagerhållningsfaktor >>

 • D62 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsning av kapitalbindning  >>

 • D63 Ekonomiska orderkvantiteter vid omställningstidsbegränsning  >>

 • D64 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år  >>

 • D66 Orderkvantiteter med hänsyn tagen till säkerhetslagerstorlek  >>

 • D71 Partiformningsmetoder och systemnervositet  >>

 • D81 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Tillverkning mot order  >>

 • D82 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Leverans från lager  >>

 • Bilaga 1  Beteckningar  >>

 

 

 

 

 

        

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning