E Bestämning av säkerhetslager
 

 • E01 Välja buffertmekanism för att hantera osäkerheter - En översikt  >>

 • E03 Egenskaper hos metoder för bestämning av säkerhetslager  >> 

 • E05 Bestämning av säkerhetslager i svensk industri  >>

 • E06 Välja efterfrågefördelning >>

 • E11 Uppskattat säkerhetslager  >>

 • E12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid  >>

 • E13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan  >>

 • E21 Säkerhetslager beräknat från fast bristkostnad per bristtillfälle  >>

 • E22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck  >>

 • E26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice  >>

 • E27 Säkerhetslager beräknat från fyllnadsgrad  >>

 • E28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen
  per år  >>

 • E30 Säkerhetslager uttryckt som säkerhetstäcktid  >>

 • E31 Uppskattad säkerhetstid  >>

 • E32 Säkerhetstid som procent av ledtid  >>

 • E33 Säkerhetstid baserat på servicenivå för leveranstidpunkter  >>

 • E35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av
  produktionsplaner  >>

 • E36 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av
  variantfördelningar  >>

 • E41 Säkerhetslager i periodbeställningssystem  >>

 • E42 Säkerhetslager i förbrukningsersättande system  >>

 • E43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering  >>

 • E44 Säkerhetslager i kanbansystem med två kort  >>

 • E45 Säkerhetslager i kanbansystem  >>

 • E51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid  >> 

 • E52 Differentiera säkerhetslager med antal dagars täcktid  >>

 • E53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice  >>

 • E54 Differentiera säkerhetslager med fyllnadsgradsservice  >>

 • E62 Säkerhetslager vid säsongvariationer  >>

 • E81 Kapitalbindningseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan  >>

 • E82 Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid  >>

 • E83 Kapitalbindningseffekter av att differentiera cykelsservice  >>  

 • E84 Kapitalbindningseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice  >>

 • E85 Kostnadseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan  >>

 • E86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid  >> 

 • E87 Kostnadseffekter av att differentiera cykelservice  >> 

 • E88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice  >>

 • E91 Säkerhetslager med Poissonfördelning  >>

 • E92 Säkerhetslager med Gammafördelning  >>

 • E93 Säkerhetslager med Lognormal fördelning  >>

 • E95 Säkerhetslager vid verklig fördelning  >>

 • E100 Normalfördelning  >>

 • E101 Poissonfördelning  >>

 • E102 Gammafördelning  >>

 • E103 Lognormalfördelning  >> 

 • Bilaga 1 Beteckningar  >>

 • Bilaga 2 Normalfördelningstabell  >> 

 • Bilaga 3 Servicefunktionen  >>

 • Bilaga 4 Poissonfördelningstabell  >> 

 

 

       

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning