Hem

 

 

        

 

 

Excel-tillämpningar

 

Excel-tillämpningar - Prova på

 

Med Excel kan man på ett enkelt sätt illustrera och prova olika lagerstyrningsmetoder, exempelvis att beräkna ekonomisk orderkvantitet eller säkerhetslager från en önskad servicenivå. Här kan du gratis ladda ner ett antal sådana Excel-tillämpningar för att göra

detta på ett stickprov av dina artiklar.  Gå vidare >>>

 

 

Excel-tillämpningar - Analysera

Excel är ett utmärkt hjälpmedel för att analysera materialflöden och förhållanden i ett

lager. Det kan exempelvis gälla att analysera vilken servicenivå som använt säkerhetslager motsvarar eller vilka ordersärkostnader som använda orderkvantiteter motsvarar. Här kan

du gratis ladda ner ett antal sådana Excel-tillämpningar för att göra analyser på ett

stickprov av dina artiklar. Gå vidare >>>

 

 

Excel-tillämpningar - Besluta

Affärssystem innehåller en rad funktioner som stöder beslutfattade och som därmed

skapar bra förutsättningar för en effektiv lagerstyrning. Det finns emellertid också en del problemområden för vilka beslutsstöd saknas helt eller delvis. Excel kan med fördel

användas som komplement i sådana fall. Här kan du gratis ladda ner ett antal olika Excel-tillämpningar som kan täcka ditt behov av ytterligare beslutsstöd. Gå vidare >>>

 

 

***********************************************************************

 

 

I Excel-tillämpningarna är antalet artiklar begränsat och använda beräkningsmodeller

dolda och kan  inte anpassas. Vill du göra förändringar till ett godtyckligt antal artiklar och/eller få tillgång till beräkningsmodellerna och göra anpassningar måste du beställa

dem via ett e-mail till info@lagerstyrningsakademin.se.Varje sådan Excel-tillämpning

kostar 100:- plus moms och levereras som ett attachment med ett svara-mail. Ange i

mailet vilken tillämpning du önskar samt fakturaadress och referens.

 

 

            

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning