Excel-tillämpningar - Analysera

 

Excel är ett utmärkt hjälpmedel för att analysera materialflöden och förhållanden i ett lager. Det kan exempelvis gälla att analysera vilken servicenivå som använt säkerhetslager motsvarar eller vilka ordersärkostnader som använda orderkvantiteter motsvarar. Här kan du gratis ladda ner ett antal sådana Excel-tillämpningar för att göra analyser på ett stickprov av dina artiklar.

 

Antal artiklar är begränsat i Excel-tillämpningarna och använda beräkningsmodeller är dolda och kan inte anpassas. Vill du göra förändringar till ett godtyckligt antal artiklar och/eller få tillgång till beräkningsmodellerna och göra anpassningar måste du beställa dem via ett e-mail till info@lagerstyrningsakademin.se. Varje sådan Excel-tillämpning kostar 100:- plus moms och levereras som ett attachment med ett svara-mail. Ange i mailet vilken tillämpning du önskar samt fakturaadress och referens.

 

 • Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Cykelservice (Serv1) Ladda ner >>

 • Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Fyllnadsgradsservice (Serv2)  Ladda ner >>

 • Analysera Kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Antal dagars täcktid  Ladda ner >>

 • Analysera kapitalbindningseffekter av att differentiera servicenivåer - Andel efterfrågan under ledtid  Ladda ner >>

 • Analysera vilka ordersärkostnader använda orderkvantiteter motsvarar  Ladda ner >>

 • Analysera vilken servicenivå använt säkerhetslager motsvarar - Cykelservice 
  Ladda ner >>

 • Analysera vilken servicenivå använt säkerhetslager motsvarar - Fyllnadsgradsservice  
  Ladda ner >>

 • Analysera hur kapitalbindning och lagerstyrningskostnader förändras av att använda ekonomisk orderkvantitet  Ladda ner >>

 • Analysera hur kapitalbindning i säkerhetslager påverkas av fyllnadsgradsservicen 
  Ladda ner >>

 • Analysera hur kapitalbindningen i säkerhetslager påverkas av cykelservicenivå  
  Ladda ner >>

 • Analysera vilken bristkostnad en viss cykelservice motsvarar  Ladda ner >>

 • Analysera vilken bristkostnad en viss fyllnadsgradsservice motsvarar  Ladda ner >>

 • Analysera hur orderkvantiteter påverkar behovet av säkerhetslager  Ladda ner >>

 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Fyllnadsgradsservice       Ladda ner >>

 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Cykelservice  Ladda ner  >> 

 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Antal dagars täcktid        Ladda ner >> 

 • Analysera kostnadseffekter av att differentiera servicenivåer - Andel efterfrågan under ledtid  Ladda ner >> 

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning