Excel-tillämpningar - Prova på

 

Med Excel kan man på ett enkelt sätt illustrera och prova olika lagerstyrningsmetoder, exempelvis att  beräkna ekonomisk orderkvantitet eller säkerhetslager från en önskad servicenivå. Här kan du gratis ladda ner ett antal sådana Excel-tillämpningar för att göra detta på ett stickprov av dina artiklar.

 

Antal artiklar är begränsat i Excel-tillämpningarna och använda beräkningsmodeller är dolda och kan inte anpassas. Vill du göra förändringar till ett godtyckligt antal artiklar och/eller få tillgång till beräkningsmodellerna och göra anpassningar måste du beställa dem via ett e-mail till info@lagerstyrningsakademin.se. Varje sådan Excel-tillämpning kostar 100:- plus moms och levereras som ett attachment med ett svara-mail. Ange i mailet vilken tillämpning du önskar samt fakturaadress och referens.

 

 • Prova på att beräkna ekonomisk orderkvantitet  Ladda ner >>

 • Prova på att beräkna säkerhetslager från önskad servicenivå - Cykelservice  
  Ladda ner >>

 • Prova på att beräkna säkerhetslager från önskad servicenivå - Fyllnadsgradsservice  
  Ladda ner >>

 • Prova på att differentiera servicenivåer med volymvärde - Fyllnadsgradsservice 
  Ladda ner >>

 • Prova på att prognostisera med glidande medelvärd  Ladda ner >>

 • Prova på att prognostisera med exponentiell utjämnin  Ladda ner >>

 • Prova på att beräkna säkerhetslager från Poisson fördelning och cykelservice  
  Ladda ner >>

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning