Excell-tillämpningar - Besluta

 

Affärssystem innehåller en rad funktioner som stöder beslutfattade och som därmed skapar bra förutsättningar för en effektiv lagerstyrning. Det finns emellertid också en del problemområden för vilka beslutsstöd saknas helt eller delvis. Excel kan med fördel användas som komplement i sådana fall. Här kan du gratis ladda ner ett antal olika Excel-tillämpningar som kan täcka ditt behov av ytterligare beslutsstöd.

 

Antal artiklar är begränsat i Excel-tillämpningarna och använda beräkningsmodeller är dolda och kan inte anpassas. Vill du göra förändringar till ett godtyckligt antal artiklar och/eller få tillgång till beräkningsmodellerna och göra anpassningar måste du beställa dem via ett e-mail till info@lagerstyrningsakademin.se. Varje sådan Excel-tillämpning kostar 100:- plus moms och levereras som ett attachment med ett svara-mail. Ange i mailet vilken tillämpning du önskar samt fakturaadress och referens.

 

 • Bestämma ekonomiska orderkvantiteter utan att känna till ordersärkostnader  Ladda ner >> 

 • Bestämma lämpligt antal dagar för att dimensionera säkerhetslager  Ladda ner >>

 • Bestämma lämplig andel ledtidefterfrågan för att dimensionera säkerhetslager  
  Ladda ner >>

 • Bestämma lämplig bristkostnad för att dimensionera säkerhetslager  Ladda ner >>

 • Bestämma lämplig cykelservice (Serv1) för att dimensionera säkerhetslager  
  Ladda ner >>

 • Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid tillfälliga rabatterbjudanden  Ladda ner >>

 • Bestämma ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser  Ladda ner >>

 • Bestämma orderkvantiteter vid engångsanskaffning  Ladda ner >>

 • Bestämma orderkvantiteter vid sistagångsanskaffning  Ladda ner >>

 • Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsningar i antal order per år  Ladda ner >>

 • Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsning av acceptabel kapitalbindning  Ladda ner >>

 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal order per år  Ladda ner >>

 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsad kapitalbindning  Ladda ner >>

 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år  Ladda ner >>

 • Bestämma ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning  Ladda ner >>

 • Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktid och begränsat antal order per år - Direktberäkning baserad på samband mellan antal order och volymvärde  Ladda ner >>

 

 

Lagerstyrningsakademin

Hemsida för intresserade av lagerstyrning